Όροι Χρήσης

Οι ιδιοκτήτες του παρόντος διαδικτυακού τόπου (εφεξής “διαδικτυακός τόπος”) είναι η συντακτική ομάδα του “OleMyGreece” και προσφέρει το περιεχόμενο υπό τους κάτωθι όρους χρήσης, τους οποίους ενδέχεται να ενημερώνει και να τροποποιεί κατά καιρούς χωρίς προειδοποίηση. Οι χρήστες του διαδικτυακού μας τόπου, οφείλουν να ελέγχουν το περιεχόμενο των συγκεκριμένων σελίδων για ενδεχόμενες αλλαγές. Η εξακολούθηση της χρήσης των σελίδων μας, ακόμη και μετά τις όποιες αλλαγές σημαίνει την ανεπιφύλακτη εκ μέρους του επισκέπτη/χρήστη αποδοχή των όρων αυτών.

Πνευματικά δικαιώματα

Τα κείμενα, τα γραφικά, οι εικόνες, οι φωτογραφίες και τα λοιπά αρχεία που δημοσιεύονται σε αυτό το site είναι το αποτέλεσμα έρευνας της συντακτικής ομάδας, ενώ όπου αναφέρεται όνομα συντάκτη, αυτό, αποτελεί πνευματική του ιδιοκτησία και διέπεται από τις εθνικές και διεθνείς διατάξεις περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας, με εξαίρεση τα ρητώς αναγνωρισμένα δικαιώματα τρίτων.

Το σύνολο του περιεχομένου του διαδικτυακού μας τόπου διατίθεται στους επισκέπτες/χρήστες αυστηρά για προσωπική χρήση και όχι για εμπορική. Επιτρέπεται η αναδημοσίευση μέρους ή ολόκληρων αναρτήσεων με την προϋπόθεση να αναφέρεται κάθε φορά η πηγή τους (www.olemygreece.gr).

Δηλώσεις Αποποίησης και Περιορισμοί Ευθύνης Διαδικτύου

H συντακτική μας ομάδα καταβάλλει κάθε προσπάθεια, ώστε το σύνολο του περιεχομένου και οι πληροφορίες που εμφανίζονται στον διαδικτυακό της τόπο να χαρακτηρίζονται από ακρίβεια, σαφήνεια, ορθότητα, πληρότητα, επικαιρότητα και διαθεσιμότητα. Σε καμία όμως περίπτωση δεν εγγυάται και δεν ευθύνεται κατά συνέπεια (ούτε καν από αμέλεια) για οποιαδήποτε ζημία τυχόν προκληθεί στον επισκέπτη/χρήστη, από την χρήση του διαδικτυακού της τόπου. Επίσης, καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλή λειτουργία του Δικτύου της, σε καμία όμως περίπτωση δεν εγγυάται ότι οι λειτουργίες του διαδικτυακού της τόπου ή των servers της θα είναι αδιάκοπες ή χωρίς κανενός είδους σφάλμα, απαλλαγμένες από ιούς και παρόμοια στοιχεία, είτε πρόκειται για τον διαδικτυακό της τόπο, είτε για κάποιο άλλο site ή server μέσω των οποίων μεταδίδεται το περιεχόμενο της.

Αποκλεισμός Προτροπών – Συμβουλών

Κανένα μέρος του παρεχομένου στους χρήστες/επισκέπτες περιεχομένου του διαδικτυακού τόπου δεν αποτελεί και δεν μπορεί να θεωρηθεί σε καμία περίπτωση, ευθέως ή εμμέσως, παρότρυνση, συμβουλή ή προτροπή για οποιαδήποτε πράξη ή παράληψη, αλλά αντιθέτως εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια των χρηστών/επισκεπτών κατόπιν αξιολόγησης να ενεργήσουν με βάση την δική τους βούληση, αποκλειομένης οποιασδήποτε ευθύνης του site μας.

Σύνδεσμοι προς δικτυακούς τόπους (links)

Το site μας δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και πληρότητα των υπηρεσιών άλλων δικτυακών τόπων και σελίδων στα οποία παραπέμπει μέσω “δεσμών” (εφεξής καλουμένων χάριν συντομίας ως «σύνδεσμοι»). Οι ανωτέρω σύνδεσμοι έχουν τοποθετηθεί αποκλειστικά για τη διευκόλυνση των επισκεπτών/χρηστών του δικτυακού τόπου, ενώ οι δικτυακοί τόποι στους οποίους παραπέμπουν υπόκεινται στους αντίστοιχους, των δικτυακών αυτών τόπων, όρων χρήσης. Η τοποθέτηση των συνδέσμων δεν αποτελεί ένδειξη έγκρισης ή αποδοχής του περιεχομένου των αντίστοιχων δικτυακών τόπων από τη Εταιρεία, η οποία δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο τους, καθώς και για οποιαδήποτε ζημία προκύψει από τη χρήση τους, καθώς ο επισκέπτης έχει πρόσβαση σε αυτές με δική του ευθύνη.

Πολιτική «Cookies»

Το OleMyGreece.gr χρησιμοποιεί «Cookies» για την αναγνώριση του επισκέπτη, τηρώντας αυστηρή πολιτική για την προστασία της ιδιωτικότητας των επισκεπτών/χρηστών του. H εγκατάσταση και χρήση «Cookies» ρυθμίζεται ειδικά, από τον νόμο (άρθρο 4 παρ. 5 του Ν. 3471/2006 που ενσωμάτωσε η ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/58/ ΕΚ ePrivacy).

Κάθε ιστοσελίδα επιτρέπεται να εγκαταστήσει ένα τέτοιο «Cookie», μόνο στην περίπτωση που εσείς ως επισκέπτης/χρήστης μας δώσετε με θετική ενέργεια (opt-in) τη ρητή συγκατάθεσή σας (κατά τους όρους του ΓΚΠΔ) και με τις οδηγίες της ΑΠΔΠΧ, μετά από σαφή και εκτενή ενημέρωση για την εγκατάσταση αυτή, τη χρησιμότητα, τις συνέπειες άρνησης για την εμπειρία επισκέπτη/χρήστη, το σκοπό της επεξεργασίας, την άσκηση του δικαιώματος πρόσβασης και τυχόν αποδέκτες των δεδομένων. Η συγκατάθεση αυτή μπορεί να δίδεται μέσω κατάλληλων ρυθμίσεων στο φυλλομετρητή ιστού ή μέσω άλλης εφαρμογής.

Με την παρούσα πολιτική σας παρέχουμε περισσότερες πληροφορίες για το πώς χρησιμοποιούμε τα «Cookies», καθώς και άλλα αυτοματοποιημένα μέσα, προκειμένου να συλλέξουμε συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με τους επισκέπτες της ιστοσελίδας μας, όπως τον αριθμό των επισκεπτών μέσω οποιουδήποτε φυλλομετρητή και συσκευή που χρησιμοποιείται. Με τη συλλογή αυτών των πληροφοριών, μαθαίνουμε να προσαρμόζουμε καλύτερα την ιστοσελίδα μας και τη προβολή μας, προς τους επισκέπτες/χρήστες της.

Περιγραφή των «Cookies»

Τα «Cookies» είναι μικρά αρχεία κειμένου, τα οποία αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο του επισκέπτη και ΔΕΝ λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του.

Ανάλογα με το είδος τους, τα «Cookies» επιτελούν λειτουργίες μέτρησης της επισκεψιμότητας της σελίδας, καταγραφή αριθμού επισκεπτών, γλώσσας, ώρας, εισόδου, γεωγραφικής προέλευσης, αναγνωριστικών στοιχείων συσκευής (π.χ. λειτουργικό σύστημα, ανάλυση οθόνης), λέξεις κλειδιά που χρησιμοποιήσατε, απόπειρες εισόδου κ.λ.π. Ορισμένα «Cookies» είναι τεχνικά απαραίτητα, ενώ άλλα εξυπηρετούν εμπορικούς και διαφημιστικούς σκοπούς.

Έλεγχος και διαγραφή των «Cookies»

Μπορείτε να ελέγχετε ή και να διαγράφετε τα «Cookies» ανάλογα με τις επιθυμίες σας. Μπορείτε να διαγράψετε όλα τα «Cookies» που βρίσκονται ήδη στον υπολογιστή σας, όπως και να ρυθμίσετε τους περισσότερους φυλλομετρητές κατά τρόπο που να μην επιτρέπουν την εγκατάσταση «Cookies». Ωστόσο, στη περίπτωση αυτή, ίσως χρειαστεί να προσαρμόζετε εσείς από μόνοι σας ορισμένες προτιμήσεις, κάθε φορά που επισκέπτεστε έναν ιστότοπο. Επίσης ενδέχεται να μη λειτουργούν μερικές υπηρεσίες (π.χ αποθηκευμένα στοιχεία σύνδεσης, προτιμήσεις ιστοτόπου).

Η πολιτική αυτή θα αναθεωρείται τακτικά, ώστε να προσαρμόζεται στις οδηγίες των Εποπτικών Αρχών και τις νεότερες νομοθετικές εξελίξεις – αλλαγές.

Ο επισκέπτης παρακαλείται να ελέγχει ανά τακτά χρονικά διαστήματα το περιεχόμενο της σελίδας αυτής, για ενδεχόμενες αλλαγές. Η χρήση του OleMyGreece.gr ακόμη και μετά τις όποιες αλλαγές, σημαίνει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παραπάνω Όρων Χρήσης.