Μάη μ’ Μάη μ’

Οι στίχοι του τραγουδιού: Κι αν ήρθε νύχτα παγερήθα ξημερώσει χαραυγήμη σας τρομάζει η παγωνιάλαλάτε τη λευτεριά Τα νιάτα θέλουνε χαράτην καταχτούν τη Λευτεριάμ’ αγώνες, δάκρυα κι αίματακι όχι με …

Περισσότερα…