Μουσικό Χωριό 2021

Αναπόσπαστο μέρος κάθε μορφής τέχνης είναι η προσωπική έρευνα, η ποικιλομορφία της αντίληψης κάθε ατόμου και τα όριά του. Το σώμα αναπνέει, μεταμορφώνεται, επικοινωνεί, αισθάνεται, εμπιστεύεται, αξιολογεί. Το σώμα ως …

Περισσότερα…